Motionera till Repskapet?

Har er förening något förslag till tävlingsregler som ni önskar införa inför 2022?

Då är det hög tid att inkomma med en motion till representantskapet då sådan ska inkomma innan 1 oktober.

Frågor gällande detta besvaras av Andreas Göransson