Uppdaterade riktlinjer från SvFF fr o m 1/7

Uppdaterad 1 juli kl 13.30

Från 1 juli är de särskilda restriktionerna för idrottsaktiviteter borttagna, dock ska fortfarande de allmänna generella råd som gäller för all verksamhet följas.

Bl a har följande restriktioner tagits bort:
att matcher och tävlingar ska genomföras i mindre omfattning
att endast genomföra mindre läger och cuper
att möten ska genomföras digitalt eller att fysiska möten ska genomföras i mindre omfattning
att rekommendationen att undvika gemensamma omklädningsrum (Notera här att den sk covid-19 lagen (PDF-dokument) fortfarande är det som gäller, är ni osäkra kontakta Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för denna.

Publikrestriktionerna förändras. För att en arrangör ska få släppa in det maximala antalet deltagare vid en offentlig tillställning måste villkoren i den s.k. begränsningsföordningen samt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd vara uppfyllda, se mer om detta i avsnitt 5 i SvFF.s riktlinjer som också bör läsas i sin helhet, dessa hittar ni HÄR (PDF-dokument)