Uppdaterade riktlinjer från SvFF fr o m 1/6 bl a gällande publik

UPPDATERAD 31/5 kl 15.00

Från om med 1 juni kommer följande riktlinjer från SvFF att gälla. De innehåller bland mycket annar information om vad som gäller vid publik och vilket ansvar arrangerande förening har för en offentlig tillställning....

Vad som gäller för bl a publik fr o m 1 juni föreskrivs i Svenska Fotbollförbundets riktlinjer som ni hittar i sin helhet via länken ovan och som man bör ta del av innan man arrangerar en match där publik kommer närvara. Ni läser om just publikbegränsningar under punkt 6 i dokumentet.

Kortfattat (utan att ta bort ansvaret att ta del av detta i sin helhet) kan man beskriva det som nedan;

Det finns fr o m 1 juni två olika arrangemang att förhålla sig till ur publikhänseende på så sätt att följande deltagartak (publikbegränsningar) gäller vid offentliga tillställningar:

  • utomhusarrangemang högst 100 deltagare, och
  • utomhusarrangemang med särskilt anvisade sittplatser högst 500 deltagare.[1]

En offentlig tillställning sorterar antingen under kategorin "utomhusarrangemang" eller "utomhusarrangemang med särskilt anvisade sittplatser". Det går alltså inte att ha t.ex. 350 personer sittandes på en läktare på arenan och 100 personer stående.

Särskilda regler för offentliga tillställningar utomhus med anvisade sittplatser:

Utöver de allmänna bestämmelserna för offentlig tillställning ska arrangören av en offentlig tillställning utomhus med anvisade sittplatser se till att:

  • sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
  • antalet deltagare i ett och samma sällskap högst uppgår till fyra personer.

Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska den som anordnar den offentliga tillställningen dela upp sällskapet med högst fyra deltagare i varje.

Att på en vanligtvis onumrerad sittplatsläktare tydligt ange (t.ex. genom tejp, färg eller liknande) på vilka stolar/platser som besökarna får sitta uppfyller följaktligen kravet på anvisade sittplatser.

Särskilda regler för offentliga tillställningar utomhus utan anvisade sittplatser

Utöver de allmänna bestämmelserna för offentlig tillställning ska arrangören av en offentliga tillställning utomhus utan anvisade sittplatser se till att:

  • räkna ut det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas på anläggningen,
  • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts,
  • på lämplig plats på anläggningen tydligt anslå maxantalet, och
  • säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Maxantalet ska beräknas på ett sådant sätt att varje deltagare inom området ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det betyder att för att få släppa in det högsta antal deltagare som föreslås i begränsningsförordningen, 100 stående utomhus, krävs en tillgänglig yta motsvarande 500 kvadratmeter. Vad som avses med tillgänglig yta förklaras av

Folkhälsomyndigheten under rubriken "Beräkning av maxantal" i deras Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-for-verksamheter/