Beslut gällande div 4 och 5 herrar

Tävlingskommittén (TK) har låtit göra en enkätundersökning bland samtliga föreningar med lag i div 4 och 5 herrar om man nu vid seriestart i början av juni önskar spela serien som enkelserie eller dubbelserie. Med denna undersökning som underlag har TK fattat beslut:

TK beslutar med föreningarnas enkätsvar som underlag

att division 4 herrar ska genomföras som dubbelserie utifrån det idag liggande spelschemat samt

att division 5 herrar ska genomföras som enkelserie med start i juni.

I division 5 kommer omgångarna 1-11 (oavsett var i programmet de ligger) att strykas. Omgång 12 som blir första omgången samt de två sista omgångarna (21-22) i oktober kommer att flyttas in i juni.