Kallelse ungdomsmöten

Samtliga ledare i klasserna 10-18 år kallas till ungdomsmöten inför säsongen 2021. Mötena genomförs digitalt torsdag 6 maj vid olika tidpunkterm, dessa hålls per spelform så var noga vid er anmälan som ni gör via denna INBJUDAN väl mött där.

,