Kallelse till föreningsinformation gällande "Ökad samverkan"

Vi bjuder in våra föreningar i form av ordförande eller annan drivande organisationsledare samt en eller flera initierade ungdomsledare till 4 olika tillfällen att ta del av information gällande förslagen till svensk fotbolls största förändring genom tiderna.

Information om "Ökad samverkan inom fotbollsrörelsen"

Styrelsen för Hälsinglands FF vill ha ett andra digitalt informationsmöte med våra föreningar. Det första erbjöds föreningarna den 10 och 17 november 2020. Sedan dess har projektledningsguppen för Ökad Samverkan utökats med tre distriktsordföranden: Lena Wallgren (Medelpad), Nina Lindström (Södermanland) och Tommy Andersson (Blekinge) Dessutom har en referensgrupp tillsatts med sex kanslichefer: Andreas Göransson (Hälsingland), Stefan Jonsson (Dalarna), Thomas Kölnäs (Östergötland), Andrea Möllerberg (Stockholm), Maria Pettersson (Dalsland) och Roger Westin (Ångermanland).
Målet med informationen är att förklara den ståndpunkt som Hälsingland, tillsammans med sex Norrlandsdistrikt, Blekinge, Södermanland, Halland och Östergötland beslutat om och motionerat om till Svenska Fotbollförbundet. Nedanstående länk visar den samlade information som portionerats ut av projektledningen för Ökad Samverkan under projektets livstid. Det känns mycket angeläget att föreningarna i Hälsingland blir tillräckligt insatta i frågan, som kommer att påverka hela vår gemensamma framtid för att kunna ge styrelsen ett tydligt mandat vartåt man ska driva frågan.

Informationen sker vid fyra olika tillfällen, mötesdatum är 4,5,6 och 11 maj tidpunkten för samtliga är 18.30. NI väljer fritt vilket tillfälle som passar er bäst och anger detta i anmälan via denna länk

Eller via denna QR-kod:
QR-kod för https://forms.gle/oktfEzQLpMwyqYGGA

LÄNK TILL SAMLAD INFORMATION FRÅN SvFF ANGÅENDE ÖKAD SAMVERKAN I FOTBOLLSRÖRELSEN

https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/nav/okad-samverkan/

Dan Jonsson
Ordförande Hälsinglands Fotbollförbund