Dannes tjugonionde inkast

Ordförande Jonsson om den största förändringen inom Svensk fotboll sedan bildandet, att så blir fallet om grundförslaget av "Ökad samverkan" går igenom. Om att den högsta positionen inom den svenska domarkåren numera innehas av en kvinna från Hälsingland och om Hälsinglands FF:s satsning på fotbolls- och föreningsutveckling,

Rapport från Svenska Fotbollförbundets årsmöte
Coronapandemin tvingade fram ett digitalt årsmöte. Vissa tekniska problem medförde att delegater blev "utslängda" ur mötet kortare eller längre perioder. Drabbade mig under minst tio minuter med lyckligtvis pågick ingen omröstning och när det var dags för mig att framträda så fungerade tekniken igen. Hälsingland är ordförandedistrikt för Norrlandskonferensen under 2021. Eftersom sex av sju Norrlandsdistrikt motionerat till årsmötet, något som inte hör till vanligheterna, begärde jag ordet och gav en bakgrund till våra motioner. Liksom Östergötlands FF, Hallands FF och Blekinge FF begärde vi att projektledningen för projektet Ökad samverkan i svensk fotboll i den fortsatta processen ska hantera motionärernas begäran att ta med det vi kallar ett fjärde alternativ som skulle innebära att vi gärna ser ökad samverkan mellan distrikt, men inte att - som förslaget ligger idag – frånta distrikten statusen som juridiska personer med rätt att förfoga över det egna distriktets ekonomi. Citerar ur protokollet från årsmötet:
Dan Jonsson, Hälsinglands FF, presenterar norrlandsdistriktens (Gestriklands FF, Hälsinglands FF, Medelpads FF, Norrbottens FF, Västerbottens FF och Ångermanlands FF) gemensamma motion Ökad samverkan – JA! Ökad storlek på distriktsförbund – Nej! Dan Jonsson redogör för den s.k. norrländska modellen, dvs. ett befintligt strategiskt samarbete mellan de norrlandsdistrikt som står bakom motionen, och framhåller att en optimerad organisation kan uppnås genom nuvarande organisationsmodell. Avslutningsvis yrkar Dan Jonsson bifall till Östergötlands FF:s motion.

Östergötlands FF hade sammanfattat alla motioner med ett yrkande som fick stöd av Halland och Blekinge tillsammans med sex Norrlandsditrikt. Det som slutligen blev årsmötets beslut fick följande lydelse:

" Förbundsmötet beslutar
att uppdra till Förbundsstyrelsen att i nära dialog med samtliga SDF och övriga berörda intressenter inom svensk fotboll fortsätta utredningsarbetet och komplettera utredningsmaterialet med flera alternativ till det nuvarande huvudspåret "Större och starkare SDF",
att uppdra till Förbundsstyrelsen att efter fortsatt utredningsarbete under år 2021, presentera de olika möjliga alternativ som har utretts för att skapa en optimerad organisation för svensk fotboll vid Förbundsmötet 2022, samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att senast den 15 september 2021 presentera en tidplan för det fortsatta arbetet med projektet Ökad samverkan inom fotbollsrörelsen.

att efter votering och med 125 röster mot 59, avslå Lars Ekholmers yrkande
Det avslagna yrkandet (som kortfattat gick ut på att endast kvarstå vid grundförslaget av minska antaler SDF till 7-9 st) från Lars Ekholmer, Stockholms Fotbollförbund innebar att projektledningsgruppen inte enbart går vidare med förbundsstyrelsens ursprungsförslag utan att motionärerna får med sina yrkanden om en fortsatt bredare hantering av frågan om svensk fotbolls framtida organisation.

Ingrid Jonsson ny domarbas i Svenska Fotbollförbundets domarkommitté
I samband med det digitala årsmötet 20 mars bekräftades att Ingrid Jonsson blir ny ordförande för domarkommittén i Svenska Fotbollförbundet. Ingrid har haft en lång och framgångsrik karriär som domare med uppdrag på högsta nivå. Känns som att en presentation kan vara på plats. Egna spelarkarriären startade i Bjuråkers GoIF under slutet av -70 talet. Sedan flyttade Ingrid till Stockholm för studier på GIH. Under studietiden i Stockholm spelade Ingrid med Djurgårdens IF. Vid återkomsten till Hälsingland spelade Ingrid åter igen med Bjuråker där dåvarande elitdomaren Janne Dolk var hennes tränare och det var även Janne som fick henne att börja döma fotboll. Ingrid började döma 1983 och blev tämligen omgående också involverad i domarutbildning i Hälsinglands Fotbollförbund. Var internationell domare 1995 – 2003 med två VM och ett OS som toppar. Sedan 2004 har Ingrid Jonsson jobbat som instruktör åt Fifa där hon utbildat domare och från 2012 har hon varit domarobservatör sedan hon tillsattes i Fifas domarkommitté 2012. På frågan hur hon ser på utvecklingen bland domarna inom damfotbollen citerar jag en artikel i helahälsingland: https://www.helahalsingland.se/artikel/jag-brinner-for-att-utveckla-domarna
" Det har utvecklats enormt. Från 1999 och framåt är det bara kvinnor som dömer i VM, så var det inte tidigare. Standarden har ökat enormt." Nu önskar vi Ingrid lycka till och känner stolthet att Ingrid fått det ansvarsfulla och många gånger svåra uppdraget att leda Sveriges domare framåt i minst två år. (faktauppgifterna har jag hämtat från Hela Hälsingland och från Ingrid själv)

Ny tjänst inom hälsingefotbollen
Den 25 mars var sista dag för ansökan om den 30% tjänst som HFF haft publicerad på sin hemsida. Två sökande kallades till intervju och Kenneth Larsson förordades till tjänsten. Den 15 maj tillträder Kenneth och uppdraget är att aktivt kontakta, besöka och stödja våra föreningar när det gäller fotbolls- och föreningsutveckling. I annonsen framgår att arbetstiden förläggs till kvällar och helger. Genomsnittlig arbetstid blir 12 timmar i veckan. Tjänsten ska ses som ett svar på direkta behov som finns bland fotbollsföreningarna i Hälsingland. Satsningen är dessutom helt i linje med de direktiv som finns i projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen. Distrikten uppmanas att öka sin närvaro ute bland föreningar och inte bli kvar i stugvärmen på kanslierna. I det här avseendet har Hälsingland tidigt varit långt framme genom det uppsökande arbetet inom Hälsingemodellen som ju är en, för alla ungdomar mellan 14 och 19 år, öppen verksamhet. Nytt sedan 2020 är dessutom HFF:s utbildningsteam och en av arbetsuppgifterna i Kenneths nya uppdrag är att ansvara för och utveckla utbildningsteamen. Genom utbildningsteamen kan våra föreningar få kontakt med våra främsta instruktörer som reser ut till föreningarna och i första hand stödjer föreningarnas ungdomsverksamhet. Normalt startar Hälsingemodellen i oktober och erbjuder träning och teori i stort sett alla helger fram till slutet av februari. Tanken är att då kommer utbildningsteamen att börja sitt jobb och det ska pågå till dess Hälsingemodellen tar vid i oktober.

Kenneth Larsson är en välkänd profil i Hälsingefotbollen. Han har uppdrag som utbildare inom HFF och är även en av våra instruktörer inom Hälsingemodellen. Kenneth har en gedigen utbildning som socionom och han brinner för fotboll vilket har resulterat i Yrkeslärarexamen med inriktning Specialidrott - Fotboll vid Umeå Universitet. Dessutom är Kenneth en UEFA A-licensierad tränare med många års erfarenhet. Tre gånger har Kenneth fungerat som förbundskapten för distriktslag i Hälsinglands FF. Förutom att verka som tränare har Kenneth lång erfarenhet av att arbeta i förenings- och förbundsstyrelser och kommittéer. Vi hälsar Kenneth välkommen till den nya tjänsten och ser fram mot att våra föreningar tar emot möjligheten att få ett direkt stöd på föreningens hemmaplan och med utgångspunkt från föreningen behov.

Tävlingsverksamheten
Pandemin fortsätter att skapa bekymmer när det gäller startpunkten för våra serier. I skrivande stund finns inget bestämt startdatum utan vi får förhålla oss till de besked som Folkhälsomyndighete, RF och Svenska Fotbollförbundet kommer att lämna under senare delen av april. Vår egen Tävlingskommitté följer tillsamman noga vad som händer och snabbaste informationen hittar ni på vår hemsida.

Dan Jonsson
Ordförande Hälsinglands Fotbollförbund