Historiskt årsmöte genomfört

4 mars, 2021 efter nästan ett år i pandemins klor genomfördes ett för Hälsinglands FF histioriskt årsmöte, detta för att det för första gången någonsin skedde i digital form.

23 föreningar närvarade vid det digitala mötet som leddes varsamt och vackert fram av den ständigt unge fd kanslichefen Ola Östlund.

Dan Jonsson omfaldes till förbundets ordförande för en tid av 1 år. Omval av Kari Nykänen, och Örjan Larsson på två år. Som ny i styrelsen valdes Jessica Tommila, Hudiksall in på en tid av två år. Ett extra varmt välkommen till Jessica som efterträder Brita Östlund-Äng som tackade för sig i styrelsen, Brita kommer dock att finnas kvar inom HFF i tävlingskommittén och disciplinutskottet.

Sedan tidigare sitter Elin Eriksson, Kjell Westlund och Kenneth Carlsson med en mandattid till 2022.

Av naturliga skäl delades inga utmärkelser ut som brukligt är i samband med årsmötet. Men hylla de som hyllas bör så det får vi se till att det sker så snart vi ges möjlighet att ses igen.