Senior-DM skjuts upp tills vidare

Utifrån nuvarande restriktioner och riktlinjer ser HFF ingen möjlighet att hinna slutföra gruppspelet för senior-DM innan det tidigare satta datumet 29 mars.

Med denna bakgrund har vi beslutat att skjuta upp samtliga gruppspelsmatcher tills vidare. Så snart ev lättnader i restriktionerna återigen möjliggör spel så kommer tävlingskommittén återkomma med nytt beslut om återupptagande.

,