Kallelse till Hälsinglands FF:s årsmöte

Ett av de märkligaste åren i modern tid ska läggas till handlingarna. Hälsinglands Fotbollförbund kallar till sitt 103:e årsmöte i ordningen, för första gången kommer detta att ske digitalt.

INBJUDAN / KALLELSE FULLMAKT RÖSTLÄNGD

,