Träning utomhus

Med anledning av att utomhusanläggningar öppnats i vissa av våra kommuner så vill vi förtydliga vad som gäller för träning i olika åldrar. se hela SvFF:s riktlinjer HÄR (PDF-dokument).

För de som är födda 2004 och tidigare, och som inte omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott (OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan, Superettan och Ettan samt Svenska Cupen), kan viss gemensam träning bedrivas.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd rekommenderar SvFF förening att tillse att deltagarna:
• kan hålla avstånd till varandra (förutom den närkontakt som är en naturlig del av spelet),
• inte delar utrustning med varandra,
• när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
• undviker gemensamma omklädningsrum,
• reser till och från aktiviteten individuellt, och
utför aktiviteten i mindre grupper.

För representationslag (trupper) i de högsta serierna som omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott (OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan, Superettan och Ettan samt Svenska Cupen, liksom SFL och delar av RFL samt kval till dessa serier) samt för barn och unga födda 2005 och senare bör sedvanlig fotbollsträningsverksamhet, utifrån vad varje förening själv bestämmer och vad som är möjligt i varje kommun och region, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, som innebär bl.a. följande:
• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.
• Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn med symtomfrihet innan återgång till fysisk aktivitet, i syfte att minimera smittrisk och minska risken för hjärtmuskelinflammation. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
• Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter, och undvik trängsel om ombyte sker tillsammans med andra.
• Dela inte vattenflaskor, handdukar, kläder etc..
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien (tvätta händerna ofta och undvik att ta dig i ansiktet).
• Se till att ha en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna.

Gällande inomhusanläggningar så står vi fortfarande kvar vid samma uppmaning som tidigare med hänvisning till nedan:

Länsstyrelsen och länets kommuner har sedan tidigare beslutat om bl a stängda idrottsanläggningar inomhus. Vi uppmanar alla våra föreningar att förhålla sig till de rekommendationer som gäller och avvakta vad som händer efter den 24:e januari.