Träning för de födda 2005 och senare ska möjliggöras även inomhus

Uppdaterad 2021-01-22 kl 16.00

SvFF har kommit med uppdaterade riktlinjer efter regeringens besked 21 januari.

Här är två länkar till SvFF:s hemsida gällande detta:

Nuläget för fotbollen under pandemin

Riktlinjerna 22 januari

_ _ _ _

Mycket glädjande så öppnar Folkhälsomyndigheten och regeringen upp för träning även inomhus för spelare födda 2005 och senare. Beslutet innebär att offentliga aktörer snarast m 22 januariöjligt bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Se Regeringen.se

HFF ska delta i digitala möten med RF-SISU på fredag och med Svenska Fotbollförbundet på måndag. När ev nya riktlinjer släpps som kommer vi att uppdatera dessa bl a här på vår hemssida.

FHM konstaterar i ett utalande följande:

Viktigt med motion och hälsosamma vanor

Fysisk aktivitet är viktigt för unga och har stor betydelse för folkhälsan. De vanor som unga skapar spelar också en stor roll för deras hälsa över tid, och ska helst inte avbrytas annat än i nödfall. Folkhälsomyndigheten anser därför att barn och unga (födda 2005 och senare) även framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus och har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation i det avseendet. Fortfarande bör Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och
rekommendationer följas.

,