Specialkurs i Fotbollens Träningslära

Hälsinglands Fotbollförbund inbjuder härmed till utbildning i fotbollens Träningslära i Söderhamn 25 till 27 oktober -02. Instruktörer är Ingmar Lundgren, läkare, verksam i bl.a. SvFF:s ungdomslandslag samt Kjell Holmström Svanered, välutbildad fotbollsinstruktör och gymnastiklärare, båda boende i Hudiksvall.
Målsättningen med kursen är att ge en teoretisk bakgrund till fotbollsträning ur fysisk synvinkel och förslag till praktisk tillämpning. Kursen är obligatorisk inför Steg 3.
Kursstart blir fredag 25 oktober kl. 17:00 och avslutning söndag 27 oktober ca  kl.  18:00. I kursen ingår bl. a.: Träningsfysiologi/fysisk fotbollsträning, årsplanering, hjärfekvensmätning, fotbollensspecifik uthållighets-  snabbhets- och styrketräning.
Vill du veta mer: Kontakta Lasse Nyström på Hälsinglands Fotbollförbunds kansli Tfn. 0270-190 96 eller mobil 070-222 72 33.