FIFA avvaktar om reklamregler

I maj meddelade fotbollens internationella regelorgan, International Football Association Board, ett antal regeländringar som i det internationella regelverket började gälla den 1 juli 2002. En av de nya reglerna var att reklam på spelares byxor och strumpor inte längre skulle tillåtas, ett beslut som väckt reaktioner - inte minst från nordiskt klubb- och förbundshåll. Nu har FIFA skjutit regeländringen på framtiden.

-Vi har tillsammans med de andra nordiska förbunden agerat mycket kraftfullt i det här ärendet och för samtliga sex förbunds räkning skrivit ett brev till FIFA om de omfattande konsekvenser beslutet skulle få för klubbfotbollen i Norden, förklarar SvFF:s generalsekreterare Sune Hellströmer och fortsätter:

-I måndags fick vi ett svar där FIFA meddelade att de lagt frågan åt sidan tills vidare. Just nu finns därmed inget förbud mot reklam på byxor och strumpor och det är vi nöjda med, men frågan kan alltså återkomma.